Axcell online

Axcell online

Vi erbjuder alla våra kunder digital förvaltning via Axcell Online. Du får tillgång till ett flertal unika funktioner som förenklar ditt fastighetsägande. Har du tillgång till en dator, läsplatta eller smartphone är din fastighet inte längre bort än ett klick. Axcell Online är ett transparent verktyg, där du som kund kan följa aktiviteterna i din fastighet.

All rapportering sker via Axcell Online, avtalsansvarig rapporterar digitalt.

 • En driftsjournal – checklista skapas per objekt.
 • En åtgärdslista innehållande sammanställning av fel och brister som bör/skall åtgärdas.
 • Samtlig dokumentation arkiveras hos oss, kopia tillsänds Er i samband med besök.
 • Ej godkända punkter

 

Genom inloggning till Axcells Online, ges du tillgång till:

 • Möjlighet till felanmälan och att följa ett ärendes status.
 • Möjlighet att hämta driftjournaler och följa det arbete som utförs i fastigheten.
 • Underhållsplan, energistatistik, protokoll från kvalitetsäkringsmöte samt dokumentarkiv.
 • Åtkomst till åtgärdslista innehållande sammanställning av fel och brister som bör/skall åtgärdas.

 

 • Få en snabb överblick på det ekonomiska läget
 • Möjlighet att analysera ända ner på verifikationsnivå
 • Snabb och säker hantering av leverantörsfakturor
 • Fullständig tillgänglighet över internet
 • Attest över internet

 

En portal för din samlade fastighetsdokumentation med överblick på dina objekt, hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. Här hittar du bland annat underhållsplanen för fastigheten som uppdateras årligen. Syftet är att framtida investeringar skall vara genomarbetade, kända och väl förankrade hos beställaren.

Målsättningen är att beställaren i god tid ska få en uppfattning om vilket behov på åtgärder som krävs för att behålla och på sikt förbättra fastighetens driftsnetto.

 

Vi kan erbjuda löpande energiuppföljning med återkoppling vid eventuella avvikelser. Kommunicera med din anläggning – optimera din energiförbrukning och förebygg oplanerade effekttoppar.

 

Du har tillgång till arkiv där information sparas digitalt men även som papperskopior.