Administrativ förvaltning

Administrativ förvaltning

  • Löpande rapportering via servicesystemet
  • Kvalitetsäkringsmöte – schemalagt möte med kunden
  • Ekonomisk uppföljning
  • Bokföring och bokslut
  • Hyresgästkontakter
  • Kontraktshantering