Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

  • Lokalvård och utvändig renhållning
  • Utvändig rondering
  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Gräsytor och planteringar mm
  • Underhåll av övrig utemiljö
  • Miljöplan – rationell skötsel med miljömål