Fastighetsteknik

Fastighetsteknik

  • Tillsyn – rondering
  • Driftoptimering
  • Förebyggande och felavhjälpande underhåll av tekniska installationer
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Passage och bokningssystem
  • Besiktning och kontroller